Welkom op de website van PEP


  Telefoon: : +31 (0)6 51 23 67 30

Coaching

“De zoektocht…”

Coaching en begeleidingskunde in persoonlijke ontwikkeling en arbeidsgerelateerde problematiek

Wat is jouw doel, jouw bestemming, waar wil je naartoe en wat is nu voor jou de juiste weg om er te komen? Welke eigenschappen helpen jouw deze weg te vinden? Waar zit jouw kracht en stabiliteit? Wat heb je nodig om beter te kunnen functioneren of een bepaalde taak goed uit te kunnen voeren? Welke bouwstenen heb jij hiervoor nodig?

Door nieuwsgierig en zonder mening de juiste vragen te stellen bied ik je handvaten waardoor je zelf in staat bent om je problemen op te lossen. Je krijgt zicht op je gedrag en de gevolgen daarvan. Door deze bewustwording ben je in staat om keuzes te maken en verantwoording hiervoor te nemen.

Durf je het aan om samen met mij op pad te gaan? Op zoek naar jouw fundamentele waarden, jouw bouwstenen, waar je blindelings op durft te vertrouwen.

Coaching bij ADHD en ADD bij volwassenen (en partners)

Dat een volwassene ADHD of ADD kan hebben is iets wat steeds bekender wordt binnen onze samenleving. Het blijkt niet alleen bij kinderen voor te komen of een stoornis te zijn ‘waar je overheen kunt groeien’.

Maar wat is ADHD of ADD nou precies? Is het een ‘nieuwe’ ziekte? Kun je het ‘opeens’ krijgen?
AD(H)D betekent: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder, oftewel aandachtstekortstoornis (met hyperactiviteit).

Hyperactivity of hyperactiviteit staat tussen haakjes, omdat hyperactiviteit niet in elke verschijningsvorm aanwezig hoeft te zijn.

Om kenbaar te maken dat het een volwassene betreft met deze stoornis wordt er tegenwoordig een ‘A’ achter gezet, wat voor ‘adult’ staat.

Wetenschappers zijn het nog steeds niet met elkaar eens over hoeveel varianten er nu precies zijn. Dit komt doordat er nog steeds allerlei onderzoeken plaatsvinden waaruit nieuwe inzichten naar voren komen. Ook is het duidelijk geworden dat niet iedere AD(H)D’er van elk symptoom in dezelfde mate last heeft.

Om toch een indeling te gebruiken volgt hier de algemene afbakening die men nu gebruikt:

  • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD): hierbij is sprake van een lichamelijke onrust waarbij men de drang voelt te bewegen, bijvoorbeeld met de handen of voeten.
  • Aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit (ADD): bij deze variant valt er geen lichamelijke onrust waar te nemen, maar is de onoplettendheid’ iets wat sterk naar voren komt.
  • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit oftewel het ADHD gecombineerde type: hierbij is sprake van zowel hyperactiviteit als impulsiviteit én onoplettendheid!

Er is één hoofdprobleem in deze subtypes, namelijk het onvermogen om aandacht en gedrag consistent te reguleren.

WordPress PopUp Plugin

U kunt dit niet kopiëren