Welkom op de website van PEP


  Telefoon: : +31 (0)6 51 23 67 30

Extern vertrouwenswerk

“Iemand waar jij vertrouwen in hebt…”

Extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en/of integriteit

Waarom een externe vertrouwenspersoon?
Omdat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van uw organisatie.

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon bied ik uw medewerkers een luisterend oor en help ik hen met de juiste vervolgstappen te zetten als zij last hebben van ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties.

In Nederland krijgt één op de vijf werknemers te maken met een vorm van pesten. Ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot een slechte werksfeer, onvoldoende functioneren, conflicten, ziekteverzuim of personeelsverloop. Een medewerker die niet goed functioneert kost tijd en geld.

Wanneer je verzekerd wilt zijn van een ervaren en deskundige aanpak of wanneer je bedrijf klein is en iedereen elkaar kent dan is het zinvol om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

Als externe vertrouwenspersoon heb ik geen binding met de organisatie waardoor ik zorgvuldig, objectief, maar vooral vertrouwelijk kan werken. Dat is noodzakelijk omdat het bij meldingen vaak gaat om ingewikkelde conflicten en tegenstrijdige belangen. Medewerkers bevinden zich vaak in kwetsbare situaties en soms staan daarbij reputaties en loopbanen op het spel.

Waarom benader je een vertrouwenspersoon?
Medewerkers moeten veilig kunnen werken en ongewenst gedrag kunnen melden omdat dit anders kan leiden tot veel stress, gezondheidsklachten en verzuim.

Omdat je anoniem blijft als je contact opneemt met een vertrouwenspersoon! Ik neem alleen contact met de werkgever op als jij daarmee akkoord gaat.

Ik ben professioneel opgeleid en een medewerker kan zijn of haar hart bij mij luchten zonder dat het meteen tot complexe situaties in de organisatie hoeft te leiden.

Wat is ongewenst gedrag?

  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Psychische intimidatie/machtsmisbruik
  • Discriminatie
  • Pesten en treiteren

Bepalend is hoe jij het gedrag van de ander ervaart!

Wat is integer gedrag/integriteit?
Integriteit

[persoon] – Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de persoon eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid zegt wat hij doet, doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.

› Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Integriteit_(persoon)

Extern vertrouwenswerk

U kunt dit niet kopiëren