Welkom op de website van PEP


  Telefoon: : +31 (0)6 51 23 67 30

Partners

Multidisciplinair samenwerkingsverband

De Zandberghoeve

Multidisciplinair samenwerken betekent dat we onze kwaliteiten en specialisaties
optimaal inzetten bij de behandeling van onze cliënten.

Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren dat past bij de individuele hulpvraag.

• Registertherapeut BCZ®
• Coach
• Extern vertrouwenspersoon


PEP Praktijk voor Eclectische Psychotherapie
Tuindersweg 5
5981 NA Panningen
+31 (0)6 51 23 67 30
pephelpt@gmail.com
www.pephelpt.nl

Wat kunt u van mij verwachten
Betrokkenheid bij mijn cliënten, korte lijnen wat betreft overleg en afstemming met collega’s/verwijzers.
Geen wachttijden en goede bereikbaarheid (ook buiten kantoortijden).

Therapeut

 • Hypnotherapie / psychotherapie
 • EMDR
 • Burn-out en depressie
 • Angsten en fobieën
 • Relatietherapie
 • ADHD bij volwassenen
 • Verliescounseling

Coach

 • Persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in arbeidsgerelateerde problematiek.
 • Intervisie en supervisie.

Vertrouwenspersoon

 • Integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen.

Vergoeding

Als BCZ® registertherapeut worden mijn behandelingen (deels) vergoed
door de zorgverzekering vanuit de aanvullende polis.
Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekering.

• Gezondheidspsycholoog BIG
• Orthopedagoog (kinderen)
• Coach
• School- en onderwijsbegeleider


EXPERIENTA DOCET
+31(0)77 307 18 08
+31(0)6 21 86 80 27
info@experientadocet.nl
www.experientadocet.nl

Wat kunt u van mij verwachten
Als gezondheidspsycholoog en schoolbegeleider heb ik ruim20 jaar ervaring in
het begeleiden en waar nodig diagnosticeren van kinderen en jongeren.
Ik heb geen wachttijden en ben waar nodig 24/7 beschikbaar..

Specialisaties

 • Leer- en ontwikkelingsproblemen
 • Dyslexie
 • AD(H)D
 • Autisme
 • Faalangst en zelfbeeld
 • Pestproblemen
 • Oplossingsgericht denken

Coach

 • Van ouders en leerkrachten
 • Pubers en (jong) volwassenen
 • Intervisie en supervisie

Vergoedingen

 • Via jeugdwet / wmo gemeente
 • 18+ via zorgverzekeraars

• Sociaal psychiater (volwassenen)
• Psychotherapeut
• Bowen therapeut


De Zandberghoeve
Zandstraat 3
5984 PA Koningslust
077 4678617
+31 (0)6 82 93 58 54
info@zandberghoeve.nl
www.zandberghoeve.nl
www.psykon.nl

Wat kunt u van mij verwachten
Als ervaren psychiater stel ik op een zorgvuldige manier een diagnose en behandelplan.

Als psychotherapeut behandel ik Uw problemen en klachten
m.b.v. onderstaande therapieën.

Specialisaties psychotherapie

 • Rogeriaanse psychotherapie
 • Gestalttherapie
 • Systeemtherapie
 • Groepstherapie
 • EMDR
 • Familieopstellingen

Lichaamsgerichte behandeling

 • Bowen therapie

Coach

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Intervisie en supervisie (individueel / groep)

Docent bij PsyKon en NVTH

 • Psychopathologie
 • Symbooldrama

Vergoeding

 • Contract met zorgverzekeraarskoepels
  CZ/VGZ/Multizorg basisverzekering
 • Overige zorgverzekeraars via de restitutiepolis

• Diëtist
• Orthomoleculaire voeding
• Health counseling


Eline Kranen Orthomoleculair diëtist
+31(0)77 307 65 06
elinekranen.dietist@xs4all.nl
www.elinekranendietist.nl

Wat kunt u van mij verwachten
Ik heb ruim 30 jaar ervaring met het effect van voeding op de gezondheid, ook bij symptomen waar het niet voor de hand liggend lijkt te zijn. In mijn behandeling leg ik uit wat bepaalde klachten of symptomen u te vertellen hebben en vertaal dit naar een voedingsplan dat bij u past. Ik help u, zelf te gaan ontdekken welke voeding u kan helpen en welke niet. Zo gaat u ervaren dat uw voeding uw medicijn kan zijn.

Klachtenherkenning voor een behandeling

 • Overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, COPD en kanker
 • Spijsverteringsproblemen, bv. buikpijn, zuurbranden, winderigheid, obstipatie en diarree
 • Reumatische klachten, bv. jicht en fibromyalgie
 • (Chronische) vermoeidheid en lusteloosheid
 • Hormonale problemen, bv. PMS en overgangsklachten
 • Eetstoornissen, bv. anorexia en boulimea
 • Ongewenst gewichtsverlies

Vergoedingen
Contract met alle zorgverzekeraars. Vergoeding vanuit de basisverzekering (3 uur)
en eventueel nog extra uren vanuit aanvullendepolissen. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekering.

Ambulant Psychosociaal Begeleider
• Coach


VoorWerk Begeleiding 
+31 (0)6 10 10 01 54
h.mertens@voorwerk-begeleding.nl
www.voorwerk-begeleding.nl

Wat kunt u van mij verwachten
Bij vrijwel alles wat wij mensen doen spelen psychosociale
factoren een rol. Psychosociale begeleiding is een laagdrempelige
manier van professionele hulpverlening. De klachten kunnen
voortkomen uit een psychische stoornis, maar kunnen ook
een reactie zijn op het ervaren van levensproblemen.

Mijn vorm van begeleiding en coaching gaat uit van de hele mens
in al z’n facetten. Het is gericht op ondersteuning en bevordering
van het algeheel welbevinden en het weer in staat zijn op eigen kracht
verder te gaan, zowel persoonlijk als ook bedrijfsmatig.

Ik werk zelfstandig, ben initiatiefrijk, flexibel en sta dicht bij mijn cliënt.
Indien nodig integreer ik in het systeem van het gezin en/of het bedrijf.
Ook buiten kantoortijden ben ik bereikbaar en inzetbaar.

U kunt dit niet kopiëren